CARPRO TRIX Tar + Iron Remover - (Hybrid) 500 ml


Pris:
Salgspris299,00 kr

Beskrivelse

CARPRO TriX er et unikt "må ha" produkt som kombinerer to nødvendige produkter for deg som ønsker å holde kjøretøyet i topp stand.
Ved å mikse CARPRO IronX sin unike evne til å fjerne flyverust med de avfettende egenskapene til CARPRO TarX som er meget effektiv på tjære/asfalt og
brent gummi, så får du et hybrid produkt som løser opp tjære/asfalt, flyverust og trafikkfilm. Dette sparer deg både for tid og penger.

TriX er perfekt både for private og profesjonelle som ønsker å kutte ned på tiden og antall operasjoner som trengs for å klargjøre bilen. 
Med sin pH balanserte formel løser TRIX effektivt opp både organisk og uorganisk forurensing i ett steg og bidrar dermed til å strømlinjeforme bilpleieprosessen 
og sparer en for unødvendig bruk av tid og penger.

TriX er ideell å bruke på de fleste flater på det meste av kjøretøy og er en favoritt blant våre kunder når det kommer til å rengjøre aluminiumsfelger både raskt og grundig.

HMS

  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H302 Farlig ved svelging.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram

Andre så også på:

Nylig sett: