Torrbollen refill - 3 pk

Spar 22%

Pris:
Salgspris93,25 kr Ordinær pris119,00 kr

Beskrivelse

Tørrball-refill 3-pack

Har du alt kjøpt en torrboll, så trenger du ikke kjøpe ny når den er oppbrukt. Bytt enkelt ut den brukte posen, men en ny fra denne refill pakken. Passer både Original og Mega. 

En refillpose varer normalt mellom 1-3 måneder avhengig av luftfuktighet.

Virkningsområde per torball: 12-14 m2.

Mål: 220 x150 x 25 mm.

Vekt: 450 g.

 

Trenger du en ekstra beholder finner du det her.

 

HMS:

Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.


Last ned sikkerhetsdatablad

Andre så også på:

Nylig sett: