Ultracoat Iron+ Remover 5L


Pris:
Salgspris1.199,00 kr

Beskrivelse

Ultracoat Iron+ Remover er en klassisk metallpartikkelfjerner som kan brukes både på lakk og som felgrens. Trygg i bruk i tillegg til at den reagerer ultra-raskt gjør Iron+ til en god investering.

Iron+ fra Ultracoat kommer i gel-form, noe som øker virketiden vesentlig i forhold til mer flytende metallpartikkelfjernere. Siden den er pH nøytral er den trygg å bruke på både lakk, glass, chrome, gummi og plastikk.

Den kjennetegnes, som de fleste metallpartikkelfjernere, ved at lakk og felger "blør" når den har startet å virke. Det er når denne effekten starter at du virkelig ser hvor mye forurensning som faktisk kan finnes på de forskjellige overflatene.

Iron+ trenger raskt ned i materialet og setter i gang renseprosessen etter få sekunder!

 

 

Bruksanvisning:

Iron+ virker aller best når den påføres tørre overflater. Unngå at den får tørke inn og ikke påfør den på varme overflater.

1. Spray Iron+ over områdene den skal rense.
2. Vent til den karakteristiske effekten trer inn på hele overflaten.
3. Dersom nødvendig; skrubb/spre produktet med en svamp eller børste.
4. Spyl nøye.
5. Gjenta om nødvendig.

 

 

Sikkerhet:

Datablad

Advarsel: Gir alvorlig øyeirritasjon.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Vask hender og utsatte deler av kroppen grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

SikkerhetsdatabladAndre så også på:

Nylig sett: